close× Call Us 02-214-1763
ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing


ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing 2 Day Mt. Fuji Climbing Tour

เปิดประสบการณ์ใหม่ สัมผัสจุดที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยการปีนภูเขาไฟฟูจิผ่าน "เส้นทาง โยชิดะ Yoshida Trail " เส้นทางที่สั้นที่สุดในการไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ เหมาะสำหรับนักปีนเขามือใหม่ หรือผู้ที่มีความสนใจเริ่มแรก
โปรแกรมนี้รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน (พร้อมอาหาร 2 มื้อ) และ ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking) พร้อมรถบัสรับ-ส่งจาก Shinjuku Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

รีวิวการปีนภูเขาไฟฟูจิครั้งแรก เป็นยังไง ตามไปอ่านกันเลย

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

แพ็คเกจทัวร์ปีนเขา Fuji Climbing 2 วัน 1 คืน8 th Station Mountain Hut 1 คืน (Dormitory Type) อาหาร 2 มื้อ (รวมอาหารเช้า 1 มื้อ และ อาหารค่ำ 1 มื้อ)
ในแพ็คเกจรวม ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางนำปีนเขา (English Speaking)
ในแพ็คเกจรวม รถบัสรับ-ส่งจาก Shinjuku Station ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ไป - กลับ)

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing

ปีนฟูจิ, เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ, Climbing, Mt.Fuji Climbing Tour, แพคเกจปีนฟูจิ, ปีนภูเขาไฟฟูจิ, Mount Fuji Climbing Mount Fuji

ด้วยความสูง 3,776 เมตร ผู้ที่สนใจจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย อีกทั้งยังต้องมีการจัดเตรียมเสื้อผ้า และ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเดินทาง

รถบัสรับ-ส่งจากชินจูกุ (Shinjuku) ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5


ข้อมูลเพิ่มเติม และ สั่งซื้อ โทร. 02-214-1763 หรือ Wendy Tour - Thailand